Hinavska novela ZRLI v DZ

Sledeče je dopisovanje g. Jožefa Jarha z direktorico TV Slovenija.

Prvo sporočilo g. Jarha:

Spoštovana direktorica TV Slovenija ga, Ljerka Bizilj!

Zadeva: Vedno aktualno -še vedno !

Lahko rečem, da sem že od vsega pričetka na novo koloniazirane Slovenije z nedemokracijo(neučinkovitostjo) že v letu 1990 pričel z obveščanjem javnosti , tudi preko volitev, o sistemskem organiziranemu kriminalu – stalnem krčenju enakosti, enakopravnosti, svoboščinah človekovih političnih in državljanskih pravic v Sloveniji, ki so se stopnjevale do sedanjega stanja, na katerega simptomatično analizira in ugotavlja moj prijatelj-dolgoletni esoborec za temeljne človekove državljanske in politične pravice -g.Blaž Babič v svojem – priloženem blogu!

Pričakujem od vaših neposrednih političnih izkušenj kot bivše poslanke, da boste moj apel razumela in po vašeh močeh organizirala takšne oddaje TV, kjer bomo lahko forenziki političnega kriminala v Sloveniji prišli do enakopravnega soočenja s tistimi akterji, ki stojijo v obrambni liniji uničevalcev demokracije v Sloveniji.
Seveda pričakujem vaš odgovor na tole prijazno in prepotrebno pismo, saj od prejšnih in odgvornih na TV na isto temo nisem dobil vsaj etični odgovor.

Ljubljana, 9.1.2016 Pozdrav Jožef Jarh, 041 699 285

Povezava do omenjenega bloga.

Odgovor ga. Bizilj

Spoštovani, hvala. Vaše predloge posredujem odgovorni urednici.

LpLjbizilj

Dr. Ljerka BIZILJ
Direktorica Televizije Slovenija

TELEVIZIJA SLOVENIJA
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 475 21 62
Fax: +386 (0)1 475 21 60
E-mail: ljerka.bizilj@rtvslo.si

SONARAVNI človek – sonaravna država Slovenija – zgled razvoja miru, varnosti in sožitja v svetu

ali pripoved kako lahko spreminjamo lastno usodo in posredno z lastnim vedenjem in zavedanjem spreminjamo sebe in posredno vplivamo z lastnim zgledom in prepričanjem na druge in drugačne v dobro in zadovoljstvo vseh! Mahatma Gandhi – velika duša v prevodu (indijski voditelj in borec za človekove pravice rojen 1869 – umorjen 1948), je davno tega ugotovil – povedal: 

Na svetu je vsega dovolj za vse ljudi, vendar premalo za pohlep enega samega človeka

Povezava do celotnega spisa g. Jožefa Jarha v pdf obliki se nahaja na tej povezavi.

KAJ SLOVENIJO OGROŽA IN KAJ JO REŠUJE!

Kaj SLO ogroža in onemogoča:

1) Ustavni Politični sistem, ker nima vgrajenih varovalk osebne odgovornosti voljenih in imenovanih funkcionarjev. Ustava, ki onemogoča referendum za razveljavitev, uzakonitev zakona in referenduma za spremembo ustave. Ustava nedemokratično priviligira samooklicane nosilce oblasti(sodnike,tožilce, poslance..)izničuje pa temeljni kamen demokracije, da je nosilec demokracije človek-svobodnjak. Neuravnotežen politični prostor, izkoriščanje človeka po človeku. Naraščanje revščine na osnovi oderuštva in pohlepa. Javne puhlice in sprenevedanja kaj je etično in neetično.

2) Zavestno, naklepno, načrtovano izrinjanje politične konkurence iz nosilcev javnega obveščanja, tako v elektronskih kot tiskanih medijih. Medijsko prikrivanje političnega delovanja gospodarsko in kulturno uspeših držav, s katerim ima Slovenija načeloma skupne vrednote! Zavajajoče predvajanje vsebin z dogodki po svetu, ki namenoma prikazujejo slab socialni položaj večine Slovenk in Slovencev, kot posledico svetovnih politično-ekonomsko monopolnih sil.

3) Ni bila izvedena lustracija prepovedi političnega delovanja odgovornih režimskih voditeljev nedemokratičnega komunističnega-boljševističnega režima SFRJ v Sloveniji in kaznovanje nosilcev teroristične organizacije UDBE, lustracija nosilcev politične moči,sodnikov, tožilcev in policistov.

4) Monopolne, klientelistične, koruptivne mreže v vseh družbenih okolij in omejevanje volilne pravice.

5) Zviševanje davkov na račun revnih, BDP narašča na račun padanja blagostanja večine, da se manjšina še naprej bogati in na račun izkoriščanja in prekomernega dela revnih.

6) Nizka dodana vrednost na zaposlenega v industriji in podjetništvu (3-krat manjša kot v Avstriji, Nemčiji, …

7) Za slabo mednarodno krizno tržno ekonomsko stanje in nizko konkurenčnost so odgovorne vse vlade po letu 1945, slabi izobraževalni programi, neprimerni managerji, uprave in nadzorni sveti podjetij, neučinkovito delo tožilcev, sodnikov in piscev zakonodaje.

8) Strukture porabe državnega proračuna niso razvojno naravne, nasprotno, koruptivno, neekonomično, nespodbudno. Javna naročila , tudi v zdravstvu so leglo tudi politične korupcije.

9) Neučinkovito in zato prekomerno zadolževanje države, državljanov in bodočih rodov.

Kaj Slovenijo rešuje:

1) Ustavne spremembe nedemokratičnega političnega sistema v vladavino demokracije na vseh ravneh upravjanja države vključno s popravo krivic krivičnega sojenja.

2) Obsodba vseh, ki so uveljavili izbris registriranih političnih strank, poprava teh krivic in vpis v politični register vseh v letu 1994 izbrisanih političnih strank in absolutni neomejen dostop pravice biti voljen.

3) Obsodba komunističnega političnega režima v Sloveniji, poprava krivic tega režima, ki nikoli ni odgovarjal za nasilno prisvojitev 200 000 nacionaliziranih premoženj , katerega dodano vrednost je večinoma v tranzicijskih letih podelil svojim tajkunskim podpornikom in zaveznikom.

4) Odprava volilne abstinence za Odpravo monopolov: političnega, z uvedbo čistega proporcionalnega volilnega sistema, brez sedanjega 4%praga vstopa v parlament , Slovenija postane ena volilna in izvolilna enota, volilna pravica se postopkovno izenači s pravico biti voljen, pravica do odpoklica poslanca, svetnika, župana, EU poslanca, podržavljenje volitev, porotni način sojenja, civilni nadzor vseh institucij države in lokalne samouprave, …

5) Revizija lastninjena državne in družbene lastnine, ker je bila izvedena brez soglasja večine lastnikov družbenega in državnega premoženja. Pokojnine iz obveznega zavarovanja so 1:2.

6) Racionalizacija stroškov delovanja države in števila zaposlenih v državni upravi in lokalni samoupravi.

7) Etično še sprejemljivo razmerje plač v državni upravi, javnih zavodih, bankah..na razmerje 1:4, kjer je večinski lastnik država na princip njihove rasti, glede na rast najnižje plače v državi. 1 je izhodišče najnižje plače v državi, 4 pa maximalna plača v javnem sektorju do končnega okrevanja Slovenije in zagotovitvi dostojnega življenja vseh državljanov, ki se tudi sami potrudijo za svoje dostojanstvo.

8) Največje finančno breme uravnoteženja prezadolžene in bankrotirane Slovenije morajo prevzeti tisti, ki imajo in so imeli največ blagostanja od te države, sodnike ki so krivično sodili, upravljaljce in njih nadzornih svetov bank dokapitaliziranih s strani davkoplačevalcev takoj odpustiti iz državnih služb …

9) Ves pokraden denar v bančnih oazah se mora po hitrem postopku vrniti v Slovenski razvojno gospodarski sektor. Davčni in pravni pogoji gospodarstva morajo biti razvojno konkurenčni za domače in tuje naložbe.

Resnica o slovenskem medu?!

Sledi članek, ki je v originalu objavljen na portalu revije Zarja na tej povezavi.

Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

Nedavno so mediji objavili odmevno vest, da je vsaj tretjina slovenskega medu kontaminirana z ostanki nepravilno registriranega sredstva za zatiranje varoze, za čebele smrtonosnega parazita iz skupine pršic. Sredstvo je proizvajalec prijavil kot biozdravilo, izdelano iz naravnih ekstraktov, ne pa kot zdravilo iz sintetičnih kemikalij. Problem je torej v tem, da je proizvajalec prodajal neregistrirano zdravilo. V zvarku so analize pokazale pesticidni koktajl, sestavljen iz aktivnih snovi armitraza in klorfenvinfosa ter izvlečka tropske rastline rotenona. Amitraz je dovoljen, klorfenvinfos pa že dvajset let prepovedan.

Veterinarji so odvzeli 20 vzorcev medu in 21 vzorcev satja z medom ter v tretjini vzorcev našli ostanke navedenih nevarnih snovi, a so bile njihove koncentracije pod zdravju škodljivimi. Uprava za varno hrano je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije podala izjavo, da je na podlagi analiz slovenski med varen. Toda tem zagotovilom se je zoperstavil Center za zastrupitve UKC in izjavil, da bi morali ves sporen med umakniti iz prodaje. Torej bi morali uničiti tretjino vsega medu, pridelanega v Sloveniji. To bi bila ogromna škoda za slovensko čebelarstvo, zato se ob tem postavlja vrsta vprašanj. Začnimo z ugotovitvami:

 

 

Zgodovinska izjava Centra za zastrupitve UKC

Veterinarska služba proti čebelam in čebelarjem?

Veterinarske službe naj bi delale v korist čebel in posledično tudi čebelarjev. Toda pogosto so delovale proti njim, poglejmo si dovolj dokumentirane primere.

Leta 1998 je umrla več kot tretjina od 1100 zastrupljenih čebeljih družin. Analize so pokazale, da je bil nepravilno uporabljen organofosforni insekticid, živčni strup paration, v pripravku olje folidol. Leta 2004 je kranjska čebela doživela drugi kemični udar. Spet je pomrlo na stotine panjev in spet je bil zlorabljen živčni strup, tokrat insekticid iz skupine neonikotinoidov – imidakloprid. Toda v sporočilu za javnost smo brali: »Na osnovi dobljenih laboratorijskih rezultatov je Nacionalni veterinarski inštitut podal strokovno mnenje, da imidakloprid, ki je bil ugotovljen v sledovih, ni bil glavni vzrok za odmrtje čebel, zato na MKGP oziroma na Fitosanitarni upravi zaenkrat še ne razmišljamo o ukrepih prepovedi uporabe imidakloprida.« Čebelarje so potolažili s subvencijami, ki so jim jih poprej odrekali, proizvajalec pa je natvezil star štos, da še ni »zadostnih in dokončnih« dokazov.

Prepoznali smo korporacijsko zaroto!

Leta 2006 smo imeli tretji pomor čebel. Tudi takrat smo poslušali bajke veterinarskih institucij, te so zagovarjale neškodljivost strupov za čebele. Leta 2008 se je zgodil četrti pomor čebel. V čebelah so spet našli neonikotinski insekticid, tokrat klotianidin. Takrat sva z dr. Gorazdom Pretnarjem zbrala dovolj dokaznega materiala in z velikim trudom prepričala ministra za kmetijstvo Iztoka Jarca, da je maja 2008 prepovedal uporabo neonikotinskih insekticidov. Mala Slovenija je čez noč postala svetovno znana, ko se je poleg velikih Francije, Nemčije in Italije uvrstila med države brez teh strupov. Toda ne za dolgo! Mogočna korporacija, proizvajalka teh strupov, si ni mogla privoščiti, da je neka deželica lahko vzgled. Ko je prišel novi kmetijski minister, veterinar Miran Pogačnik, so se nad čebele zgrnili črni oblaki. Že 13.  2. 2009 je umaknil prepoved in izdal izjemno dovoljenje za pomladno setev tretiranega semena. Julija 2009 je podporo kranjski čebeli umaknil iz Programa razvoja podeželja in čez 14 dni je bila kranjska čebela izbrisana s seznama avtohtonih in tradicionalnih slovenskih pasem! Kranjska čebela je v dveh potezah izgubila varstvo, bila je izbrisana, lahko bi rekli odpisana!

Grožnje – preizkušeno sredstvo korporacij

Bili smo zgroženi. Prepoznali smo korporacijsko zaroto in začeli medijsko kampanjo. Toda na vsak članek ali izjavo so se oglašale PR-službe, da bi nas diskreditirale in eliminirale iz medijskega prostora. V ilustracijo nekaj citatov: »V intervjuju Komat navaja več neresničnih in zavajajočih navedb, ki kažejo na popolno nepoznavanje obravnavane problematike ali pa zavestno zavajanje javnosti … Vsi postopki registracije FFS se izvajajo izključno na podlagi strokovnih argumentov in dokazov ter niso podvrženi pritiskom, ne glede na to, od koga prihajajo … Komat odgovarja, da si mora minister s pomočjo PR-služb nenehno izmišljati nove laži, ki naj prepričajo zaskrbljeno javnost. To trditev, ki je lahko tudi predmet sodne obravnave, ostro zavračamo!«

Oho, torej javne grožnje s sodiščem! Preizkušen scenarij korporacij, ko prodanim dušam zmanjka strokovnih argumentov, začno groziti s sodnim pregonom. Ob zadnjem velikem pomoru čebel, leta 2011, ki ga je povzroči neonikotinski insekticid klotianidin, je kmetijski minister Dejan Židan premogel pogum, da je izrekel prepoved uporabe vseh neonikotinskih insekticidov. Pri tem sva odlično sodelovala.

Zelenjava veliko bolj strupena od medu!

Imamo uničeno samooskrbo, le malo nam je še preostalo, med in naše čebele. Slovenski čebelarji so septembra na svetovnem kongresu čebelarjev v Južni Koreji ob prisotnosti 2500 delegatov iz 92 držav predlagali 20. maj za svetovni dan čebel. To je rojstni dan Antona Janše in predlog je bil soglasno sprejet! Tujina nam priznava najboljšo organizacijo čebelarstva. Komu gre to v nos?  Prepričan sem, da sta vsa uvožena sadje in zelenjava v supermarketih bolj kontaminirana kot slovenski med. Zakaj mošt ne povre v vino brez dodajanja kvasovk? Kaj so našli v agrumih in južnem sadju? Kaj vsebujejo pasje ovratnice in hišna pršila proti mrčesu? Kaj je v plastiki, v katero sta embalirana hrana in pijača, ter plastičnih oblogah konzerv? Kaj je v mesu živali z velikih farm? Zakaj se celovito ne lotevajo problema hormonskih motilcev? Ta in še druga vprašanja postavljam že desetletja, vendar odgovorov odgovornih ni. Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

Natočimo si medu, daru slovenske narave, kajti naš med je celo po tem škandalu manj nevaren kot večina izdelkov v supermarketih.

 * Iwasa T., Motoyama N., Ambrose J.T., Roe R. M.:  Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis melifera. Crop protection 23, 371–378, 2004

Članek v reviji Zarja št. 1, 5. 1. 2016

 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA NAPREJ SLOVENIJA

Spoštovani bralci,

na spodnjih dveh povezavah si lahko prenesete našo pristopno izjavo, jo izpolnite in naj jo pošljete, ter tako sodelujete pri preoblikovanju Slovenske družbe, da bo le te prijaznejša do nas, državljanov in “lastnikov” tega prečudovitega kosa Zemlje. Ne pustite se oropati vaših pravic in se nam pridružite pri našem skupnem boju.

PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI WORD PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI PDF