KAJ SLOVENIJO OGROŽA IN KAJ JO REŠUJE!

Kaj SLO ogroža in onemogoča:

1) Ustavni Politični sistem, ker nima vgrajenih varovalk osebne odgovornosti voljenih in imenovanih funkcionarjev. Ustava, ki onemogoča referendum za razveljavitev, uzakonitev zakona in referenduma za spremembo ustave. Ustava nedemokratično priviligira samooklicane nosilce oblasti(sodnike,tožilce, poslance..)izničuje pa temeljni kamen demokracije, da je nosilec demokracije človek-svobodnjak. Neuravnotežen politični prostor, izkoriščanje človeka po človeku. Naraščanje revščine na osnovi oderuštva in pohlepa. Javne puhlice in sprenevedanja kaj je etično in neetično.

2) Zavestno, naklepno, načrtovano izrinjanje politične konkurence iz nosilcev javnega obveščanja, tako v elektronskih kot tiskanih medijih. Medijsko prikrivanje političnega delovanja gospodarsko in kulturno uspeših držav, s katerim ima Slovenija načeloma skupne vrednote! Zavajajoče predvajanje vsebin z dogodki po svetu, ki namenoma prikazujejo slab socialni položaj večine Slovenk in Slovencev, kot posledico svetovnih politično-ekonomsko monopolnih sil.

3) Ni bila izvedena lustracija prepovedi političnega delovanja odgovornih režimskih voditeljev nedemokratičnega komunističnega-boljševističnega režima SFRJ v Sloveniji in kaznovanje nosilcev teroristične organizacije UDBE, lustracija nosilcev politične moči,sodnikov, tožilcev in policistov.

4) Monopolne, klientelistične, koruptivne mreže v vseh družbenih okolij in omejevanje volilne pravice.

5) Zviševanje davkov na račun revnih, BDP narašča na račun padanja blagostanja večine, da se manjšina še naprej bogati in na račun izkoriščanja in prekomernega dela revnih.

6) Nizka dodana vrednost na zaposlenega v industriji in podjetništvu (3-krat manjša kot v Avstriji, Nemčiji, …

7) Za slabo mednarodno krizno tržno ekonomsko stanje in nizko konkurenčnost so odgovorne vse vlade po letu 1945, slabi izobraževalni programi, neprimerni managerji, uprave in nadzorni sveti podjetij, neučinkovito delo tožilcev, sodnikov in piscev zakonodaje.

8) Strukture porabe državnega proračuna niso razvojno naravne, nasprotno, koruptivno, neekonomično, nespodbudno. Javna naročila , tudi v zdravstvu so leglo tudi politične korupcije.

9) Neučinkovito in zato prekomerno zadolževanje države, državljanov in bodočih rodov.

Kaj Slovenijo rešuje:

1) Ustavne spremembe nedemokratičnega političnega sistema v vladavino demokracije na vseh ravneh upravjanja države vključno s popravo krivic krivičnega sojenja.

2) Obsodba vseh, ki so uveljavili izbris registriranih političnih strank, poprava teh krivic in vpis v politični register vseh v letu 1994 izbrisanih političnih strank in absolutni neomejen dostop pravice biti voljen.

3) Obsodba komunističnega političnega režima v Sloveniji, poprava krivic tega režima, ki nikoli ni odgovarjal za nasilno prisvojitev 200 000 nacionaliziranih premoženj , katerega dodano vrednost je večinoma v tranzicijskih letih podelil svojim tajkunskim podpornikom in zaveznikom.

4) Odprava volilne abstinence za Odpravo monopolov: političnega, z uvedbo čistega proporcionalnega volilnega sistema, brez sedanjega 4%praga vstopa v parlament , Slovenija postane ena volilna in izvolilna enota, volilna pravica se postopkovno izenači s pravico biti voljen, pravica do odpoklica poslanca, svetnika, župana, EU poslanca, podržavljenje volitev, porotni način sojenja, civilni nadzor vseh institucij države in lokalne samouprave, …

5) Revizija lastninjena državne in družbene lastnine, ker je bila izvedena brez soglasja večine lastnikov družbenega in državnega premoženja. Pokojnine iz obveznega zavarovanja so 1:2.

6) Racionalizacija stroškov delovanja države in števila zaposlenih v državni upravi in lokalni samoupravi.

7) Etično še sprejemljivo razmerje plač v državni upravi, javnih zavodih, bankah..na razmerje 1:4, kjer je večinski lastnik država na princip njihove rasti, glede na rast najnižje plače v državi. 1 je izhodišče najnižje plače v državi, 4 pa maximalna plača v javnem sektorju do končnega okrevanja Slovenije in zagotovitvi dostojnega življenja vseh državljanov, ki se tudi sami potrudijo za svoje dostojanstvo.

8) Največje finančno breme uravnoteženja prezadolžene in bankrotirane Slovenije morajo prevzeti tisti, ki imajo in so imeli največ blagostanja od te države, sodnike ki so krivično sodili, upravljaljce in njih nadzornih svetov bank dokapitaliziranih s strani davkoplačevalcev takoj odpustiti iz državnih služb …

9) Ves pokraden denar v bančnih oazah se mora po hitrem postopku vrniti v Slovenski razvojno gospodarski sektor. Davčni in pravni pogoji gospodarstva morajo biti razvojno konkurenčni za domače in tuje naložbe.