BESEDILA – AKTUALNO

 • KDO JE PRIMEREN ZA POUČEVANJE

  KDO JE PRIMEREN ZA POUČEVANJE, ni niti približno vprašanje za milijon dolarjev. Potekajo pa abotne razprave od času, ki ga učitelj preživi v šoli ne pa z dijaki, da bi "imel" polni delovni čas – opravljenih 40 ur na teden.

  Zanimivo je, da so ponovno duševni siromaki spravili razpravljati o delovnem času osnovno šolskih in srednješolskih učiteljih, kar izpustili pa so univerzitetne učitelje in asistente? Sramota, slabiči na kvadrat. Diskriminatorne razprave, ki jim asistirajo novinarji! Brez njihovega komentarja! Mi je kar slabo!

  Sedanji časovni normativi neposrednega pedagoškega dela so preizkušeno dognani.

  Že pred Marijo Terezijo so vedeli, da je poučevanje drugih kar trd oreh za vsakogar, še posebej za one, ki nimajo moralnega in etičnega kompasa. Predvsem se naj razpravljalci vprašajo o kakovosti poučevanja učiteljev. Da smo ekonomsko, ekološko in politično tako zavožena država, kjer je dolg slehernega - tudi dojenčka - presegel 20.000 evrov. Kje je tu morala in etika učiteljev da kolaborirajo s tako neuspešnim političnim sistemom, kjer dolg celo novorojenca in še nerojenega presegel 20.000 evrov. Brez obresti seveda. Tu je temeljno vprašanje kdo in kako poučuje v Sloveniji. Kjer imamo 300.000 revežev med njimi pa lačne ...

  Na dan imeti 4 ure poučevanja v razredu od 15 danes preko 30 dijakov x 4 je 120 dijakov na dan, v srednjih in osnovnih šolah in univerzitetni učitelj, ki ima tudi 400 poslušalcev in ta ogromni miselni stroj učencev obvladovati predvsem moralno in etično, biti z njimi proaktivno interaktiven je posebna sposobnost, odgovornost.

  Pravilno bi bilo meriti dodano vrednost znanj učencem po določenem učnem obdobju –med letom in na koncu šolskega leta, ne pa učitelju povečevati neposredno učno obveznost, v osnovnih in srednjih šolah brez asistentov za vaje. Učitelj mora čimbolj obvladovati materijo predmeta, ki jo predava-poučuje, znanost-znanja pa vemo da napredujejo dnevno. Današnja šola ni urejena tako, da bi bila plača-plačilo učiteja odvsina od dodane vrednosti-od količine absorbiranega znaja v učencu, še manj pa da bi bila izdelana apklikacijska merila znanj v učencu, po katerih bo sodili uspešno, nadpovprečno, podpovrečno in slabo-neprimerno poučevanje učitelja.

  Neposredno pedagoško delo tudi zahteva, da se učitelj pripravi psihofizčno na poučevanje. To pomeni pa čas za priprave za poučevanje kar je podobno, kot se mora kirurg pripraviti na možgansko operacijo, učitelj pa ima 20 do 30 in več možganskih posegov v 45 minutah ene pedagoške ure.

  Učitelj se mora zavedati svoje odgvornosti, da ne gre le za podanje znamj, temveč za predvsem za oblikovanje osebnosti človeka, ki bo postala moralno in etična ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če bi učitelji obvladovali svoj poklic odgovorno, nebi imeli ne vojn ne ekoloških katastrof, ki jih povzroča človek.

  Že Mahmatha Gandhi je dobro poznal slabo nepopolno usposobljenost učiteljev, ki so na njegovo vprašanje kaj poučujejo odgovorili, da poučujejo predmete - jezike, kemijo, matematiko, biologijo, fiziko, ... Nihče od njih ni izrekel bistva poučevanja, da poučujejo ljudi. In krivec za takšno nemoralno in neetično izobraževanje so poslanci, ki ne spremenijo zakonov povezanih z najpomembnejšimi cilji, kateregakoli izobraževanja - usposabljanja.

 • NOBENIH SKRIVNOSTI NI NA POTI DO REŠITEV ZA SONARAVNO RAVNOTEŽJE

  BOLEČA RESNICA

  Stockholm 1972-15 do 16. Junij - The United nations conference on the Human einvironment, je bila mejnik v političnim zgodovini varstva okoja na planetarni ravni. Na njej so udeleženci le deklerativno potrdili človekovo pravico-pravico vseh ljudi do zdravega človekovega okolja. Svetovni politični vrh v Rio de Janeiro 1993 ni prinesel ne nirvano ne karneval navdušenja in veselja na področju človekovega ravnanja z njim samim in njegovim življenjskim okoljem. Tudi po mednarodni okoljevarstveni konferenci v Kyotu 1997 ključnega pomika na bolje ni bilo, le problemi so se namnožili od zastrupljenih voda z odpadki človekovega izvora, morij, zraka, plodne zemlje, zakisanost jezer in morij, 50 % zmanjšanje ribjega bogastva, ... na ohranitev zdesetkane biotske raznovrstnosti do dandanašnjih silovitih in razdiralnih klimatskih sprememb po vsem svetu. Vrh politikov držav sveta v na podnebni konferenci v Kopenhagenu 2009: svet v boju s podnebnimi spremembami ni dosegel svetovnega soglasja sodelujočih, biosfera Zemlje se še danes naprej segreva/pregreva, toplogredni plini človekovega materialnega nebrzdanja pa prispevajo svoj levji delež žalosti in skrbi v ciklonu celotne biosfere.

  UPANJE UMRE ZADNJE

  Pariški podnebni vrh decembra 2015 je priložnost, da se reče bobu bob. Največji onesnaževalec s toplogrednimi plini je človekova živinorejska dejavnost, sledi uničujoče delovanje pesticidov(fungicidov, pesticidov in umetnih gnojil) na rodovitno plast zemlje, ki namesto tega, da bi vpijala CO2, C izloča v atmosfero, uničeni fito plankton oceanov ne absorbira - ne razgradi s fotosintezo CO2 v rastlino vezani C in v atmosfero sproščujoči kisik, sledijo toplogredni plini pri zgorevanju fosilnih goriv v prometu in industriji. V vseh teh navedbah vzrokov pogubnega delovanja toplogrednih plinov, ki zvišujejo temeparaturo atmosfere in s tem povzročajo taljenje ledenikov Arktike, katerih mrzle vode izpodrivajo ustaljene poti toplih tokov od karibskega morja preko Atlantika vzdolž evropskih držav in grozi nova ledena doba Evropi, strahovita kemizacija pridelave, obdelave, dodelave, skladiščenja do priprave hranil za živali in človeka povzroča vrsto bolezni, neposredno in preko hormonskih destruktorjev na kratek in genske mutacije na dolgi rok, se izpušča edinega krivca - človeka. Vse oblike poneumljanja človeka, da bi se uspel izviti iz primeža svojih uničujočih zablod pa sistemsko izvajajo šolski sistemi po vsem svetu, ki ne usposabljajo človeka za način življenja na zemlji, ki ga nebi ogrožal ne včeraj, ša manj pa danes, jutri. Učenje v šolah bi moralo temeljiti na okoljski etiki, ki bi dovoljevala vsakemu izmed nas le takšen življejnjski slog, katerega ogljični odtis nebi puščal dvomov o trajni-sonaravni preživetveni varnosti, o sistemu vrednot duhovnega ravnotežja z materialnim. Tej sonaravni etiki se lahko reče sočutje za preživetje človeka. Kot vidimo je vse med seboj povezano. Spremembe morajo nastopiti zaradi nas samih in zato morejo priti iz nas. Odpreti moramo oči, ogledati si težave in prisluhniti rešitvam za dobro vseh.

  V tej borbi za ohranitev civilizacije moramo združiti vse človekoljubne moči, čimprej tem bolje. Pričakovanje družbene spremembe za preživetje civilizacije so možne le ob ustrezni skrbi za sočloveka. Vsak od nas ima vsakodnevno veliko priložnosti, da svoj življenjski slog-izbiro odločitev usmerja sebi in drugim v prid.

 • Tudi Hrvati so postavili ograjo na mejo in nas sedaj opazujejo kaj bomo storili!Tudi Hrvati so postavili ograjo na mejo in nas sedaj opazujejo kaj bomo storili! tudi-hrvati-so-postavili-ograjo-na-meji
 • Hinavska novela ZRLI v DZSledeče je dopisovanje g. Jožefa Jarha z direktorico TV Slovenija.

  Prvo sporočilo g. Jarha:

  Spoštovana direktorica TV Slovenija ga, Ljerka Bizilj! Zadeva: Vedno aktualno -še vedno ! Lahko rečem, da sem že od vsega pričetka na novo koloniazirane Slovenije z nedemokracijo(neučinkovitostjo) že v letu 1990 pričel z obveščanjem javnosti , tudi preko volitev, o sistemskem organiziranemu kriminalu - stalnem krčenju enakosti, enakopravnosti, svoboščinah človekovih političnih in državljanskih pravic v Sloveniji, ki so se stopnjevale do sedanjega stanja, na katerega simptomatično analizira in ugotavlja moj prijatelj-dolgoletni esoborec za temeljne človekove državljanske in politične pravice -g.Blaž Babič v svojem - priloženem blogu! Pričakujem od vaših neposrednih političnih izkušenj kot bivše poslanke, da boste moj apel razumela in po vašeh močeh organizirala takšne oddaje TV, kjer bomo lahko forenziki političnega kriminala v Sloveniji prišli do enakopravnega soočenja s tistimi akterji, ki stojijo v obrambni liniji uničevalcev demokracije v Sloveniji. Seveda pričakujem vaš odgovor na tole prijazno in prepotrebno pismo, saj od prejšnih in odgvornih na TV na isto temo nisem dobil vsaj etični odgovor. Ljubljana, 9.1.2016 Pozdrav Jožef Jarh, 041 699 285 Povezava do omenjenega bloga.

  Odgovor ga. Bizilj

  Spoštovani, hvala. Vaše predloge posredujem odgovorni urednici. LpLjbizilj Dr. Ljerka BIZILJ Direktorica Televizije Slovenija TELEVIZIJA SLOVENIJA Kolodvorska 2 1550 Ljubljana Tel: +386 (0)1 475 21 62 Fax: +386 (0)1 475 21 60 E-mail: ljerka.bizilj@rtvslo.si
 • SONARAVNI človek - sonaravna država Slovenija - zgled razvoja miru, varnosti in sožitja v svetu

  ali pripoved kako lahko spreminjamo lastno usodo in posredno z lastnim vedenjem in zavedanjem spreminjamo sebe in posredno vplivamo z lastnim zgledom in prepričanjem na druge in drugačne v dobro in zadovoljstvo vseh! Mahatma Gandhi - velika duša v prevodu (indijski voditelj in borec za človekove pravice rojen 1869 - umorjen 1948), je davno tega ugotovil - povedal: 

  Na svetu je vsega dovolj za vse ljudi, vendar premalo za pohlep enega samega človeka

  Povezava do celotnega spisa g. Jožefa Jarha v pdf obliki se nahaja na tej povezavi.