Nujno

 • KAJ SLOVENIJO OGROŽA IN KAJ JO REŠUJE!

  Kaj SLO ogroža in onemogoča:

  1) Ustavni Politični sistem, ker nima vgrajenih varovalk osebne odgovornosti voljenih in imenovanih funkcionarjev. Ustava, ki onemogoča referendum za razveljavitev, uzakonitev zakona in referenduma za spremembo ustave. Ustava nedemokratično priviligira samooklicane nosilce oblasti(sodnike,tožilce, poslance..)izničuje pa temeljni kamen demokracije, da je nosilec demokracije človek-svobodnjak. Neuravnotežen politični prostor, izkoriščanje človeka po človeku. Naraščanje revščine na osnovi oderuštva in pohlepa. Javne puhlice in sprenevedanja kaj je etično in neetično.

  2) Zavestno, naklepno, načrtovano izrinjanje politične konkurence iz nosilcev javnega obveščanja, tako v elektronskih kot tiskanih medijih. Medijsko prikrivanje političnega delovanja gospodarsko in kulturno uspeših držav, s katerim ima Slovenija načeloma skupne vrednote! Zavajajoče predvajanje vsebin z dogodki po svetu, ki namenoma prikazujejo slab socialni položaj večine Slovenk in Slovencev, kot posledico svetovnih politično-ekonomsko monopolnih sil.

  3) Ni bila izvedena lustracija prepovedi političnega delovanja odgovornih režimskih voditeljev nedemokratičnega komunističnega-boljševističnega režima SFRJ v Sloveniji in kaznovanje nosilcev teroristične organizacije UDBE, lustracija nosilcev politične moči,sodnikov, tožilcev in policistov.

  4) Monopolne, klientelistične, koruptivne mreže v vseh družbenih okolij in omejevanje volilne pravice.

  5) Zviševanje davkov na račun revnih, BDP narašča na račun padanja blagostanja večine, da se manjšina še naprej bogati in na račun izkoriščanja in prekomernega dela revnih.

  6) Nizka dodana vrednost na zaposlenega v industriji in podjetništvu (3-krat manjša kot v Avstriji, Nemčiji, ...

  7) Za slabo mednarodno krizno tržno ekonomsko stanje in nizko konkurenčnost so odgovorne vse vlade po letu 1945, slabi izobraževalni programi, neprimerni managerji, uprave in nadzorni sveti podjetij, neučinkovito delo tožilcev, sodnikov in piscev zakonodaje.

  8) Strukture porabe državnega proračuna niso razvojno naravne, nasprotno, koruptivno, neekonomično, nespodbudno. Javna naročila , tudi v zdravstvu so leglo tudi politične korupcije.

  9) Neučinkovito in zato prekomerno zadolževanje države, državljanov in bodočih rodov.

  Kaj Slovenijo rešuje:

  1) Ustavne spremembe nedemokratičnega političnega sistema v vladavino demokracije na vseh ravneh upravjanja države vključno s popravo krivic krivičnega sojenja.

  2) Obsodba vseh, ki so uveljavili izbris registriranih političnih strank, poprava teh krivic in vpis v politični register vseh v letu 1994 izbrisanih političnih strank in absolutni neomejen dostop pravice biti voljen.

  3) Obsodba komunističnega političnega režima v Sloveniji, poprava krivic tega režima, ki nikoli ni odgovarjal za nasilno prisvojitev 200 000 nacionaliziranih premoženj , katerega dodano vrednost je večinoma v tranzicijskih letih podelil svojim tajkunskim podpornikom in zaveznikom.

  4) Odprava volilne abstinence za Odpravo monopolov: političnega, z uvedbo čistega proporcionalnega volilnega sistema, brez sedanjega 4%praga vstopa v parlament , Slovenija postane ena volilna in izvolilna enota, volilna pravica se postopkovno izenači s pravico biti voljen, pravica do odpoklica poslanca, svetnika, župana, EU poslanca, podržavljenje volitev, porotni način sojenja, civilni nadzor vseh institucij države in lokalne samouprave, ...

  5) Revizija lastninjena državne in družbene lastnine, ker je bila izvedena brez soglasja večine lastnikov družbenega in državnega premoženja. Pokojnine iz obveznega zavarovanja so 1:2.

  6) Racionalizacija stroškov delovanja države in števila zaposlenih v državni upravi in lokalni samoupravi.

  7) Etično še sprejemljivo razmerje plač v državni upravi, javnih zavodih, bankah..na razmerje 1:4, kjer je večinski lastnik država na princip njihove rasti, glede na rast najnižje plače v državi. 1 je izhodišče najnižje plače v državi, 4 pa maximalna plača v javnem sektorju do končnega okrevanja Slovenije in zagotovitvi dostojnega življenja vseh državljanov, ki se tudi sami potrudijo za svoje dostojanstvo.

  8) Največje finančno breme uravnoteženja prezadolžene in bankrotirane Slovenije morajo prevzeti tisti, ki imajo in so imeli največ blagostanja od te države, sodnike ki so krivično sodili, upravljaljce in njih nadzornih svetov bank dokapitaliziranih s strani davkoplačevalcev takoj odpustiti iz državnih služb ...

  9) Ves pokraden denar v bančnih oazah se mora po hitrem postopku vrniti v Slovenski razvojno gospodarski sektor. Davčni in pravni pogoji gospodarstva morajo biti razvojno konkurenčni za domače in tuje naložbe.

 • Resnica o slovenskem medu?!

  Sledi članek, ki je v originalu objavljen na portalu revije Zarja na tej povezavi.

  Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

  Nedavno so mediji objavili odmevno vest, da je vsaj tretjina slovenskega medu kontaminirana z ostanki nepravilno registriranega sredstva za zatiranje varoze, za čebele smrtonosnega parazita iz skupine pršic. Sredstvo je proizvajalec prijavil kot biozdravilo, izdelano iz naravnih ekstraktov, ne pa kot zdravilo iz sintetičnih kemikalij. Problem je torej v tem, da je proizvajalec prodajal neregistrirano zdravilo. V zvarku so analize pokazale pesticidni koktajl, sestavljen iz aktivnih snovi armitraza in klorfenvinfosa ter izvlečka tropske rastline rotenona. Amitraz je dovoljen, klorfenvinfos pa že dvajset let prepovedan.

  Veterinarji so odvzeli 20 vzorcev medu in 21 vzorcev satja z medom ter v tretjini vzorcev našli ostanke navedenih nevarnih snovi, a so bile njihove koncentracije pod zdravju škodljivimi. Uprava za varno hrano je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije podala izjavo, da je na podlagi analiz slovenski med varen. Toda tem zagotovilom se je zoperstavil Center za zastrupitve UKC in izjavil, da bi morali ves sporen med umakniti iz prodaje. Torej bi morali uničiti tretjino vsega medu, pridelanega v Sloveniji. To bi bila ogromna škoda za slovensko čebelarstvo, zato se ob tem postavlja vrsta vprašanj. Začnimo z ugotovitvami:

     

  Zgodovinska izjava Centra za zastrupitve UKC

  Veterinarska služba proti čebelam in čebelarjem?

  Veterinarske službe naj bi delale v korist čebel in posledično tudi čebelarjev. Toda pogosto so delovale proti njim, poglejmo si dovolj dokumentirane primere.

  Leta 1998 je umrla več kot tretjina od 1100 zastrupljenih čebeljih družin. Analize so pokazale, da je bil nepravilno uporabljen organofosforni insekticid, živčni strup paration, v pripravku olje folidol. Leta 2004 je kranjska čebela doživela drugi kemični udar. Spet je pomrlo na stotine panjev in spet je bil zlorabljen živčni strup, tokrat insekticid iz skupine neonikotinoidov – imidakloprid. Toda v sporočilu za javnost smo brali: »Na osnovi dobljenih laboratorijskih rezultatov je Nacionalni veterinarski inštitut podal strokovno mnenje, da imidakloprid, ki je bil ugotovljen v sledovih, ni bil glavni vzrok za odmrtje čebel, zato na MKGP oziroma na Fitosanitarni upravi zaenkrat še ne razmišljamo o ukrepih prepovedi uporabe imidakloprida.« Čebelarje so potolažili s subvencijami, ki so jim jih poprej odrekali, proizvajalec pa je natvezil star štos, da še ni »zadostnih in dokončnih« dokazov.

  Prepoznali smo korporacijsko zaroto!

  Leta 2006 smo imeli tretji pomor čebel. Tudi takrat smo poslušali bajke veterinarskih institucij, te so zagovarjale neškodljivost strupov za čebele. Leta 2008 se je zgodil četrti pomor čebel. V čebelah so spet našli neonikotinski insekticid, tokrat klotianidin. Takrat sva z dr. Gorazdom Pretnarjem zbrala dovolj dokaznega materiala in z velikim trudom prepričala ministra za kmetijstvo Iztoka Jarca, da je maja 2008 prepovedal uporabo neonikotinskih insekticidov. Mala Slovenija je čez noč postala svetovno znana, ko se je poleg velikih Francije, Nemčije in Italije uvrstila med države brez teh strupov. Toda ne za dolgo! Mogočna korporacija, proizvajalka teh strupov, si ni mogla privoščiti, da je neka deželica lahko vzgled. Ko je prišel novi kmetijski minister, veterinar Miran Pogačnik, so se nad čebele zgrnili črni oblaki. Že 13.  2. 2009 je umaknil prepoved in izdal izjemno dovoljenje za pomladno setev tretiranega semena. Julija 2009 je podporo kranjski čebeli umaknil iz Programa razvoja podeželja in čez 14 dni je bila kranjska čebela izbrisana s seznama avtohtonih in tradicionalnih slovenskih pasem! Kranjska čebela je v dveh potezah izgubila varstvo, bila je izbrisana, lahko bi rekli odpisana!

  Grožnje – preizkušeno sredstvo korporacij

  Bili smo zgroženi. Prepoznali smo korporacijsko zaroto in začeli medijsko kampanjo. Toda na vsak članek ali izjavo so se oglašale PR-službe, da bi nas diskreditirale in eliminirale iz medijskega prostora. V ilustracijo nekaj citatov: »V intervjuju Komat navaja več neresničnih in zavajajočih navedb, ki kažejo na popolno nepoznavanje obravnavane problematike ali pa zavestno zavajanje javnosti ... Vsi postopki registracije FFS se izvajajo izključno na podlagi strokovnih argumentov in dokazov ter niso podvrženi pritiskom, ne glede na to, od koga prihajajo ... Komat odgovarja, da si mora minister s pomočjo PR-služb nenehno izmišljati nove laži, ki naj prepričajo zaskrbljeno javnost. To trditev, ki je lahko tudi predmet sodne obravnave, ostro zavračamo!«

  Oho, torej javne grožnje s sodiščem! Preizkušen scenarij korporacij, ko prodanim dušam zmanjka strokovnih argumentov, začno groziti s sodnim pregonom. Ob zadnjem velikem pomoru čebel, leta 2011, ki ga je povzroči neonikotinski insekticid klotianidin, je kmetijski minister Dejan Židan premogel pogum, da je izrekel prepoved uporabe vseh neonikotinskih insekticidov. Pri tem sva odlično sodelovala.

  Zelenjava veliko bolj strupena od medu!

  Imamo uničeno samooskrbo, le malo nam je še preostalo, med in naše čebele. Slovenski čebelarji so septembra na svetovnem kongresu čebelarjev v Južni Koreji ob prisotnosti 2500 delegatov iz 92 držav predlagali 20. maj za svetovni dan čebel. To je rojstni dan Antona Janše in predlog je bil soglasno sprejet! Tujina nam priznava najboljšo organizacijo čebelarstva. Komu gre to v nos?  Prepričan sem, da sta vsa uvožena sadje in zelenjava v supermarketih bolj kontaminirana kot slovenski med. Zakaj mošt ne povre v vino brez dodajanja kvasovk? Kaj so našli v agrumih in južnem sadju? Kaj vsebujejo pasje ovratnice in hišna pršila proti mrčesu? Kaj je v plastiki, v katero sta embalirana hrana in pijača, ter plastičnih oblogah konzerv? Kaj je v mesu živali z velikih farm? Zakaj se celovito ne lotevajo problema hormonskih motilcev? Ta in še druga vprašanja postavljam že desetletja, vendar odgovorov odgovornih ni. Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

  Natočimo si medu, daru slovenske narave, kajti naš med je celo po tem škandalu manj nevaren kot večina izdelkov v supermarketih.

   * Iwasa T., Motoyama N., Ambrose J.T., Roe R. M.:  Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis melifera. Crop protection 23, 371–378, 2004

  Članek v reviji Zarja št. 1, 5. 1. 2016

       
 • PRISTOPNA IZJAVA NAPREJ SLOVENIJASpoštovani bralci, na spodnjih dveh povezavah si lahko prenesete našo pristopno izjavo, jo izpolnite in naj jo pošljete, ter tako sodelujete pri preoblikovanju Slovenske družbe, da bo le te prijaznejša do nas, državljanov in "lastnikov" tega prečudovitega kosa Zemlje. Ne pustite se oropati vaših pravic in se nam pridružite pri našem skupnem boju.
  PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI WORD PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI PDF
 • ČIMPREJ STOPITE V STANJE PRIPRAVLJENOSTI v STRANKO NAPREJ SLOVENIJA - NARODOVO ZAŠČITO, SICER BOSTE ŠE VEČJI REVEŽI - SIROMAKI IN NAIVCI

  OČITNE KRAJE DENARJA DAVKOPLAČEVALCEV S STRANI MENEDŽERJEV, PROFESORJEV IN MINISTROV SO LE NADALJEVANJE ZGODBE O USPEHU MAFIJE, KI VLADA V SLOVENIJI ŽE 71 LET!

  STALNA NEPRIPRAVLJENOST SLOVENK IN SLOVENCEV NA OBRAČUN S POLITIČNO MAFIJO, KI UPRAVLJA SLOVENIJO SE VEDNO ZNOVA IN ZNOVA PO VSAKIH VOLITVAH POTRJUJE IN PONAVLJA, KAR OMOGOČA VSE LAŽJO POT DO ROPANJA IN KRAJO DRŽAVLJANOV SLOVENIJE! 

  Ob  teh dogodkih kraje denarja davkoplačevalcev s strani dekanov, profesorjev, rektorjev ,ministrov, menedžerjev, direktorjev javnih zavodov in državnih podjetij, bankirjev...v stranki Naprej Slovenija »čestitamo« vsem volivkam in volivcem za njihovo zmago na volitvah 2014, ko so podarili večino parlamentarnih glasov sedanji vladi in parlamentarni vladni večini. Dokler vas bo vodila sedanja medijska in politična mafija, boste imeli še naprej oprane možgane in nam ni pomoči. Dobro preglejte politične cilje programa Naprej Slovenija in upamo, da vam bo do naslednjih volitev kapnilo, kako se voli, koga se voli in zakaj. Zato vas ponovno vabimo v včlanitev v stranko Naprej Slovenija - Narodovo zaščito in resne priprave na volitve. Prevzemite tudi svojo odgovornost za nezadostno politično in ekonomsko stanje v državi. Stranka Naprej Slovenija se že vse od leta 1996 trudi vzbuditi vašo pozornost s svojimi jasnimi in nedvoumnimi cilji bistvenega izboljšanja življenjskih razmer večine prebivalstva Slovenije.

  PRIPRAVITE SE NA SODELOVANJE Z NAPREJ SLOVENIJA - NARODOVA ZAŠČITA IN TAKOJŠNJE PRIPRAVE NA NASLEDNJE VOLITVE. ČE BOSTE OSTALI HLADNI, NEJEVERNI, ANEMIČNI BODO TISTI, KI SO DANES V STANJU PRIPRAVLJENOSTI ŠE NAPREJ IN ŠE BOLJ BREZOBZIRNO IZKORIŠČALI NEPRIPRAVLJENOST VAS SAMIH. IMAMO VSE ODGOVORE NA VAŠA VPRAŠANJA IN VAM BOMO Z VESELJEM SVETOVALI.

  PIŠITE NA EMAIL NASLOV: NAPREJSLOVENIJA1@GMAIL.COM,

  ALI

  NAPREJ SLOVENIJA, BADJUROVA 3, 1000 LJUBLJANA

 • NE VRAG, LE SOSED - DEMOKRAT - BO MEJAK

  Stranka Naprej Slovenija - Narodova zaščita vam postavlja ogledalo! Vsi, ki niste šli do sedaj na volitve ste predali svojo usodo v roke tistim, ki so šli na volitve. Ti pa so imeli lahko delo, da postavijo na oblast zajedalce in izkoriščevalce nemočnih. Zamislite si grozo, že celo vsak novorojenček je dolžan svetovnim bankam ob rojstvu 30.000 evrov in grozljivost tistih, ki so nam pod pretvezo demokracije naredili v 25 letih do danes 60 milijard evrov državnega-skupnega dolga.

  Že vse od leta 1992 naprej, vsi ki ne gredo na volitve skupaj z tistimi, ki gredo na volitve, ustoličijo nazaj prej navedene, namesto Naprej Slovenija. Vsak vaš bojkot volitev omogoča nesluteno ropanje Slovenskega naroda.

  Nikakor ne smete opustiti priložnosti, da na prihodnjih volitvah volite kandidate, ki jih sami predlagate Stranki Naprej Slovenija - Narodova zaščita in tako omogočiti lov na vaše rablje na vsakem koraku. Še vedno je čas, da po demokratični poti polovimo vse, ki vas zažirajo brez prestanka in jim po demokratični poti zaplenimo nakradeno premoženje, jih damo v takšna delovna oporišča, kot ste vi danes. Ve se, da se ne da preživeti družine s povprečno plačo in to je suženjstvo.

  Ne zamudite priložnosti in današnjega povabila in da se na ta način pravočasno vključite v Narodovo zaščito in s tem preprečite zagotovo propadanje lastnega naroda.

  Vse vas pozdravlja,

  Predsednik Naprej Slovenija

  Blaž Svetek