VSAKRŠNI PARAZITI V VOJNI ZA PARALIZO ČLOVEKOVIH PRAVIC DO ŽIVLJENJA – BIVANJA

Ali kako odpreti pandorino skrinjico o enakopravnosti, nediskriminaciji

Zagovorniki  spremembe Družinskega zakonika so trčili v zid  ljudi, ki hočejo ostati v podirajočem in sesuvajočem se svetu pokončni, pristni in naravni vsaj ve enem delu svojega dvospolnega življenja v upanju da obscesne dejavnosti ljudi ponehajo. Sami pa niso pripravljeni svojega  uničujočega življenjskega sloga spremeniti v korist sonaravnega življenja(brez uničujočih škodljivih posledic za njih in še bolj za njihove potomce). Ker pa tudi zagovorniki Družinskega zakonika niso etično , moralno ekološko-naravno v svojem delovanju  nič boljši kot pedri in lejzbike- saj ene in druge ne vodi v življenju neskončni kratkovidnost, pohlep in kot posledica tega uničenje ekosistemov na planetu.

Eni in drugi mečejo ljudem pesek v oči in se sprenevedajo, kot da jim gre za človekove pravice-ja gre jim le z njihove trenutne egoistične rituale, kajti resnična in prava človekova pravica je, da  sam pomete vso svojo karmo in kramo iz svojega življenja in s svojim posegom v življenju v naravi pusti le toliko prask, ki jih naravne sile zaceljo brez škode za druge , ki so in iščejo na planetu življenjske sile za svoje preživetje.

Že pravica do golega ohranjanja življenja za milijone umirajočih, lačnih, bolanih ni omogočena ali celo dana. Tale naš planet ob nastanku milijone življenjskih vrst ni nastal iz človekovih pravic temveč so se po naravni poti evolucije ustvarili pogoji za razvoj človeške vrste , ki sedaj dominira v uničujočem galopu zoper vse živo na planetu( izkoriščanja človeka po človeku, kemizacija hrane, zaraka, vode, bivalnega in delovnega okolja, vojne, kriminal, uničenje plodnih tal in gozdov, klimatske spremembe…).

Enakopravnost pomeni enako pravo-enake ali iste pravice za vse. Torej z rojstvom bi moral imeti vsak človek enake izhodiščne pogoje. Sedaj je svet človeka postavljen kastno-vsaka kasta ima svoje pravo in zakonodajo od plač, delovnega časa, davkov…na milijone zakonov in predpisov je narejenih za ohranjanje privilegijev-predpravic, nadpravic določenih kast-političnih, ekonomskih, sodnikov, notarjev, zdravnikov….ni ne duha ne sluha o enakpravnost-o enakih zakonih za vse ljudi. Ko bodo veljali zakoni za vse ljudi bo to skromen približek enakopravnosti. Eden ima denar za luksus , zdravljene in šolanje drugi pa ne more dobiti niti dela-službe , ne more najeti ali kupiti stanovanja, hiše, jahte, avta..tako da je sprenevedanja o enakopravnosti doma in v svetu  več kot dovolj.

Pisci temeljne deklaracije o človekovih pravicah 1948 niso ubesedili niti ene pomembne norme zagotavljanja vsakemu človeku njegovo dostojanstvo, še manj pa pravnih instrumentov zoper kršitelje človekovega odstojanstva. Tudi normativni akti o človekovem dostojanstvu ne zdržijo vode, vsaka država si prilagodi po svoje norme o pravičnosti in poštenju zagotavljanja človekovega dostojanstva.

Že novinarji svoje delovanje o razčiščevanju človekovih pravic nič kaj radi ne dajo na dnevni red, rajši mašijo svoje čase  z popolnoma neuporabnimi debatami o begunskih tokovih, kot pa temeljnih vzrokih nastajanja begunskih apokalips. Vse te so praviloma posledice političnih in državljanskih neenakopravnosti, diskriminacij in kar poglejte dobro ali so begunski tokovi speljani iz demokratičnih ali totalitarnih držav. Teh debat o demokraciji kot o temeljnem braniku človekovih pravic se tako novinarji kot vladajoči politiki bojijo kot hudič križa.

In dokler bodo reveži , prikrajšani, izkoriščani, diskriminirani zavijali oči, ko slišijo besedo demokracija, bo svet poln begunskih tokov v svet demokracije-materialne blaginje.

KDO JE PRIMEREN ZA POUČEVANJE

KDO JE PRIMEREN ZA POUČEVANJE, ni niti približno vprašanje za milijon dolarjev. Potekajo pa abotne razprave od času, ki ga učitelj preživi v šoli ne pa z dijaki, da bi “imel” polni delovni čas – opravljenih 40 ur na teden.

Zanimivo je, da so ponovno duševni siromaki spravili razpravljati o delovnem času osnovno šolskih in srednješolskih učiteljih, kar izpustili pa so univerzitetne učitelje in asistente? Sramota, slabiči na kvadrat. Diskriminatorne razprave, ki jim asistirajo novinarji! Brez njihovega komentarja! Mi je kar slabo!

Sedanji časovni normativi neposrednega pedagoškega dela so preizkušeno dognani.

Že pred Marijo Terezijo so vedeli, da je poučevanje drugih kar trd oreh za vsakogar, še posebej za one, ki nimajo moralnega in etičnega kompasa. Predvsem se naj razpravljalci vprašajo o kakovosti poučevanja učiteljev. Da smo ekonomsko, ekološko in politično tako zavožena država, kjer je dolg slehernega – tudi dojenčka – presegel 20.000 evrov. Kje je tu morala in etika učiteljev da kolaborirajo s tako neuspešnim političnim sistemom, kjer dolg celo novorojenca in še nerojenega presegel 20.000 evrov. Brez obresti seveda. Tu je temeljno vprašanje kdo in kako poučuje v Sloveniji. Kjer imamo 300.000 revežev med njimi pa lačne …

Na dan imeti 4 ure poučevanja v razredu od 15 danes preko 30 dijakov x 4 je 120 dijakov na dan, v srednjih in osnovnih šolah in univerzitetni učitelj, ki ima tudi 400 poslušalcev in ta ogromni miselni stroj učencev obvladovati predvsem moralno in etično, biti z njimi proaktivno interaktiven je posebna sposobnost, odgovornost.

Pravilno bi bilo meriti dodano vrednost znanj učencem po določenem učnem obdobju –med letom in na koncu šolskega leta, ne pa učitelju povečevati neposredno učno obveznost, v osnovnih in srednjih šolah brez asistentov za vaje. Učitelj mora čimbolj obvladovati materijo predmeta, ki jo predava-poučuje, znanost-znanja pa vemo da napredujejo dnevno. Današnja šola ni urejena tako, da bi bila plača-plačilo učiteja odvsina od dodane vrednosti-od količine absorbiranega znaja v učencu, še manj pa da bi bila izdelana apklikacijska merila znanj v učencu, po katerih bo sodili uspešno, nadpovprečno, podpovrečno in slabo-neprimerno poučevanje učitelja.

Neposredno pedagoško delo tudi zahteva, da se učitelj pripravi psihofizčno na poučevanje. To pomeni pa čas za priprave za poučevanje kar je podobno, kot se mora kirurg pripraviti na možgansko operacijo, učitelj pa ima 20 do 30 in več možganskih posegov v 45 minutah ene pedagoške ure.

Učitelj se mora zavedati svoje odgvornosti, da ne gre le za podanje znamj, temveč za predvsem za oblikovanje osebnosti človeka, ki bo postala moralno in etična ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če bi učitelji obvladovali svoj poklic odgovorno, nebi imeli ne vojn ne ekoloških katastrof, ki jih povzroča človek.

Že Mahmatha Gandhi je dobro poznal slabo nepopolno usposobljenost učiteljev, ki so na njegovo vprašanje kaj poučujejo odgovorili, da poučujejo predmete – jezike, kemijo, matematiko, biologijo, fiziko, … Nihče od njih ni izrekel bistva poučevanja, da poučujejo ljudi. In krivec za takšno nemoralno in neetično izobraževanje so poslanci, ki ne spremenijo zakonov povezanih z najpomembnejšimi cilji, kateregakoli izobraževanja – usposabljanja.

NOBENIH SKRIVNOSTI NI NA POTI DO REŠITEV ZA SONARAVNO RAVNOTEŽJE

BOLEČA RESNICA

Stockholm 1972-15 do 16. Junij – The United nations conference on the Human einvironment, je bila mejnik v političnim zgodovini varstva okoja na planetarni ravni. Na njej so udeleženci le deklerativno potrdili človekovo pravico-pravico vseh ljudi do zdravega človekovega okolja. Svetovni politični vrh v Rio de Janeiro 1993 ni prinesel ne nirvano ne karneval navdušenja in veselja na področju človekovega ravnanja z njim samim in njegovim življenjskim okoljem. Tudi po mednarodni okoljevarstveni konferenci v Kyotu 1997 ključnega pomika na bolje ni bilo, le problemi so se namnožili od zastrupljenih voda z odpadki človekovega izvora, morij, zraka, plodne zemlje, zakisanost jezer in morij, 50 % zmanjšanje ribjega bogastva, … na ohranitev zdesetkane biotske raznovrstnosti do dandanašnjih silovitih in razdiralnih klimatskih sprememb po vsem svetu. Vrh politikov držav sveta v na podnebni konferenci v Kopenhagenu 2009: svet v boju s podnebnimi spremembami ni dosegel svetovnega soglasja sodelujočih, biosfera Zemlje se še danes naprej segreva/pregreva, toplogredni plini človekovega materialnega nebrzdanja pa prispevajo svoj levji delež žalosti in skrbi v ciklonu celotne biosfere.

UPANJE UMRE ZADNJE

Pariški podnebni vrh decembra 2015 je priložnost, da se reče bobu bob. Največji onesnaževalec s toplogrednimi plini je človekova živinorejska dejavnost, sledi uničujoče delovanje pesticidov(fungicidov, pesticidov in umetnih gnojil) na rodovitno plast zemlje, ki namesto tega, da bi vpijala CO2, C izloča v atmosfero, uničeni fito plankton oceanov ne absorbira – ne razgradi s fotosintezo CO2 v rastlino vezani C in v atmosfero sproščujoči kisik, sledijo toplogredni plini pri zgorevanju fosilnih goriv v prometu in industriji. V vseh teh navedbah vzrokov pogubnega delovanja toplogrednih plinov, ki zvišujejo temeparaturo atmosfere in s tem povzročajo taljenje ledenikov Arktike, katerih mrzle vode izpodrivajo ustaljene poti toplih tokov od karibskega morja preko Atlantika vzdolž evropskih držav in grozi nova ledena doba Evropi, strahovita kemizacija pridelave, obdelave, dodelave, skladiščenja do priprave hranil za živali in človeka povzroča vrsto bolezni, neposredno in preko hormonskih destruktorjev na kratek in genske mutacije na dolgi rok, se izpušča edinega krivca – človeka. Vse oblike poneumljanja človeka, da bi se uspel izviti iz primeža svojih uničujočih zablod pa sistemsko izvajajo šolski sistemi po vsem svetu, ki ne usposabljajo človeka za način življenja na zemlji, ki ga nebi ogrožal ne včeraj, ša manj pa danes, jutri. Učenje v šolah bi moralo temeljiti na okoljski etiki, ki bi dovoljevala vsakemu izmed nas le takšen življejnjski slog, katerega ogljični odtis nebi puščal dvomov o trajni-sonaravni preživetveni varnosti, o sistemu vrednot duhovnega ravnotežja z materialnim. Tej sonaravni etiki se lahko reče sočutje za preživetje človeka. Kot vidimo je vse med seboj povezano. Spremembe morajo nastopiti zaradi nas samih in zato morejo priti iz nas. Odpreti moramo oči, ogledati si težave in prisluhniti rešitvam za dobro vseh.

V tej borbi za ohranitev civilizacije moramo združiti vse človekoljubne moči, čimprej tem bolje. Pričakovanje družbene spremembe za preživetje civilizacije so možne le ob ustrezni skrbi za sočloveka. Vsak od nas ima vsakodnevno veliko priložnosti, da svoj življenjski slog-izbiro odločitev usmerja sebi in drugim v prid.

Hinavska novela ZRLI v DZ

Sledeče je dopisovanje g. Jožefa Jarha z direktorico TV Slovenija.

Prvo sporočilo g. Jarha:

Spoštovana direktorica TV Slovenija ga, Ljerka Bizilj!

Zadeva: Vedno aktualno -še vedno !

Lahko rečem, da sem že od vsega pričetka na novo koloniazirane Slovenije z nedemokracijo(neučinkovitostjo) že v letu 1990 pričel z obveščanjem javnosti , tudi preko volitev, o sistemskem organiziranemu kriminalu – stalnem krčenju enakosti, enakopravnosti, svoboščinah človekovih političnih in državljanskih pravic v Sloveniji, ki so se stopnjevale do sedanjega stanja, na katerega simptomatično analizira in ugotavlja moj prijatelj-dolgoletni esoborec za temeljne človekove državljanske in politične pravice -g.Blaž Babič v svojem – priloženem blogu!

Pričakujem od vaših neposrednih političnih izkušenj kot bivše poslanke, da boste moj apel razumela in po vašeh močeh organizirala takšne oddaje TV, kjer bomo lahko forenziki političnega kriminala v Sloveniji prišli do enakopravnega soočenja s tistimi akterji, ki stojijo v obrambni liniji uničevalcev demokracije v Sloveniji.
Seveda pričakujem vaš odgovor na tole prijazno in prepotrebno pismo, saj od prejšnih in odgvornih na TV na isto temo nisem dobil vsaj etični odgovor.

Ljubljana, 9.1.2016 Pozdrav Jožef Jarh, 041 699 285

Povezava do omenjenega bloga.

Odgovor ga. Bizilj

Spoštovani, hvala. Vaše predloge posredujem odgovorni urednici.

LpLjbizilj

Dr. Ljerka BIZILJ
Direktorica Televizije Slovenija

TELEVIZIJA SLOVENIJA
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 475 21 62
Fax: +386 (0)1 475 21 60
E-mail: ljerka.bizilj@rtvslo.si

SONARAVNI človek – sonaravna država Slovenija – zgled razvoja miru, varnosti in sožitja v svetu

ali pripoved kako lahko spreminjamo lastno usodo in posredno z lastnim vedenjem in zavedanjem spreminjamo sebe in posredno vplivamo z lastnim zgledom in prepričanjem na druge in drugačne v dobro in zadovoljstvo vseh! Mahatma Gandhi – velika duša v prevodu (indijski voditelj in borec za človekove pravice rojen 1869 – umorjen 1948), je davno tega ugotovil – povedal: 

Na svetu je vsega dovolj za vse ljudi, vendar premalo za pohlep enega samega človeka

Povezava do celotnega spisa g. Jožefa Jarha v pdf obliki se nahaja na tej povezavi.

KAJ SLOVENIJO OGROŽA IN KAJ JO REŠUJE!

Kaj SLO ogroža in onemogoča:

1) Ustavni Politični sistem, ker nima vgrajenih varovalk osebne odgovornosti voljenih in imenovanih funkcionarjev. Ustava, ki onemogoča referendum za razveljavitev, uzakonitev zakona in referenduma za spremembo ustave. Ustava nedemokratično priviligira samooklicane nosilce oblasti(sodnike,tožilce, poslance..)izničuje pa temeljni kamen demokracije, da je nosilec demokracije človek-svobodnjak. Neuravnotežen politični prostor, izkoriščanje človeka po človeku. Naraščanje revščine na osnovi oderuštva in pohlepa. Javne puhlice in sprenevedanja kaj je etično in neetično.

2) Zavestno, naklepno, načrtovano izrinjanje politične konkurence iz nosilcev javnega obveščanja, tako v elektronskih kot tiskanih medijih. Medijsko prikrivanje političnega delovanja gospodarsko in kulturno uspeših držav, s katerim ima Slovenija načeloma skupne vrednote! Zavajajoče predvajanje vsebin z dogodki po svetu, ki namenoma prikazujejo slab socialni položaj večine Slovenk in Slovencev, kot posledico svetovnih politično-ekonomsko monopolnih sil.

3) Ni bila izvedena lustracija prepovedi političnega delovanja odgovornih režimskih voditeljev nedemokratičnega komunističnega-boljševističnega režima SFRJ v Sloveniji in kaznovanje nosilcev teroristične organizacije UDBE, lustracija nosilcev politične moči,sodnikov, tožilcev in policistov.

4) Monopolne, klientelistične, koruptivne mreže v vseh družbenih okolij in omejevanje volilne pravice.

5) Zviševanje davkov na račun revnih, BDP narašča na račun padanja blagostanja večine, da se manjšina še naprej bogati in na račun izkoriščanja in prekomernega dela revnih.

6) Nizka dodana vrednost na zaposlenega v industriji in podjetništvu (3-krat manjša kot v Avstriji, Nemčiji, …

7) Za slabo mednarodno krizno tržno ekonomsko stanje in nizko konkurenčnost so odgovorne vse vlade po letu 1945, slabi izobraževalni programi, neprimerni managerji, uprave in nadzorni sveti podjetij, neučinkovito delo tožilcev, sodnikov in piscev zakonodaje.

8) Strukture porabe državnega proračuna niso razvojno naravne, nasprotno, koruptivno, neekonomično, nespodbudno. Javna naročila , tudi v zdravstvu so leglo tudi politične korupcije.

9) Neučinkovito in zato prekomerno zadolževanje države, državljanov in bodočih rodov.

Kaj Slovenijo rešuje:

1) Ustavne spremembe nedemokratičnega političnega sistema v vladavino demokracije na vseh ravneh upravjanja države vključno s popravo krivic krivičnega sojenja.

2) Obsodba vseh, ki so uveljavili izbris registriranih političnih strank, poprava teh krivic in vpis v politični register vseh v letu 1994 izbrisanih političnih strank in absolutni neomejen dostop pravice biti voljen.

3) Obsodba komunističnega političnega režima v Sloveniji, poprava krivic tega režima, ki nikoli ni odgovarjal za nasilno prisvojitev 200 000 nacionaliziranih premoženj , katerega dodano vrednost je večinoma v tranzicijskih letih podelil svojim tajkunskim podpornikom in zaveznikom.

4) Odprava volilne abstinence za Odpravo monopolov: političnega, z uvedbo čistega proporcionalnega volilnega sistema, brez sedanjega 4%praga vstopa v parlament , Slovenija postane ena volilna in izvolilna enota, volilna pravica se postopkovno izenači s pravico biti voljen, pravica do odpoklica poslanca, svetnika, župana, EU poslanca, podržavljenje volitev, porotni način sojenja, civilni nadzor vseh institucij države in lokalne samouprave, …

5) Revizija lastninjena državne in družbene lastnine, ker je bila izvedena brez soglasja večine lastnikov družbenega in državnega premoženja. Pokojnine iz obveznega zavarovanja so 1:2.

6) Racionalizacija stroškov delovanja države in števila zaposlenih v državni upravi in lokalni samoupravi.

7) Etično še sprejemljivo razmerje plač v državni upravi, javnih zavodih, bankah..na razmerje 1:4, kjer je večinski lastnik država na princip njihove rasti, glede na rast najnižje plače v državi. 1 je izhodišče najnižje plače v državi, 4 pa maximalna plača v javnem sektorju do končnega okrevanja Slovenije in zagotovitvi dostojnega življenja vseh državljanov, ki se tudi sami potrudijo za svoje dostojanstvo.

8) Največje finančno breme uravnoteženja prezadolžene in bankrotirane Slovenije morajo prevzeti tisti, ki imajo in so imeli največ blagostanja od te države, sodnike ki so krivično sodili, upravljaljce in njih nadzornih svetov bank dokapitaliziranih s strani davkoplačevalcev takoj odpustiti iz državnih služb …

9) Ves pokraden denar v bančnih oazah se mora po hitrem postopku vrniti v Slovenski razvojno gospodarski sektor. Davčni in pravni pogoji gospodarstva morajo biti razvojno konkurenčni za domače in tuje naložbe.

Resnica o slovenskem medu?!

Sledi članek, ki je v originalu objavljen na portalu revije Zarja na tej povezavi.

Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

Nedavno so mediji objavili odmevno vest, da je vsaj tretjina slovenskega medu kontaminirana z ostanki nepravilno registriranega sredstva za zatiranje varoze, za čebele smrtonosnega parazita iz skupine pršic. Sredstvo je proizvajalec prijavil kot biozdravilo, izdelano iz naravnih ekstraktov, ne pa kot zdravilo iz sintetičnih kemikalij. Problem je torej v tem, da je proizvajalec prodajal neregistrirano zdravilo. V zvarku so analize pokazale pesticidni koktajl, sestavljen iz aktivnih snovi armitraza in klorfenvinfosa ter izvlečka tropske rastline rotenona. Amitraz je dovoljen, klorfenvinfos pa že dvajset let prepovedan.

Veterinarji so odvzeli 20 vzorcev medu in 21 vzorcev satja z medom ter v tretjini vzorcev našli ostanke navedenih nevarnih snovi, a so bile njihove koncentracije pod zdravju škodljivimi. Uprava za varno hrano je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije podala izjavo, da je na podlagi analiz slovenski med varen. Toda tem zagotovilom se je zoperstavil Center za zastrupitve UKC in izjavil, da bi morali ves sporen med umakniti iz prodaje. Torej bi morali uničiti tretjino vsega medu, pridelanega v Sloveniji. To bi bila ogromna škoda za slovensko čebelarstvo, zato se ob tem postavlja vrsta vprašanj. Začnimo z ugotovitvami:

 

 

Zgodovinska izjava Centra za zastrupitve UKC

Veterinarska služba proti čebelam in čebelarjem?

Veterinarske službe naj bi delale v korist čebel in posledično tudi čebelarjev. Toda pogosto so delovale proti njim, poglejmo si dovolj dokumentirane primere.

Leta 1998 je umrla več kot tretjina od 1100 zastrupljenih čebeljih družin. Analize so pokazale, da je bil nepravilno uporabljen organofosforni insekticid, živčni strup paration, v pripravku olje folidol. Leta 2004 je kranjska čebela doživela drugi kemični udar. Spet je pomrlo na stotine panjev in spet je bil zlorabljen živčni strup, tokrat insekticid iz skupine neonikotinoidov – imidakloprid. Toda v sporočilu za javnost smo brali: »Na osnovi dobljenih laboratorijskih rezultatov je Nacionalni veterinarski inštitut podal strokovno mnenje, da imidakloprid, ki je bil ugotovljen v sledovih, ni bil glavni vzrok za odmrtje čebel, zato na MKGP oziroma na Fitosanitarni upravi zaenkrat še ne razmišljamo o ukrepih prepovedi uporabe imidakloprida.« Čebelarje so potolažili s subvencijami, ki so jim jih poprej odrekali, proizvajalec pa je natvezil star štos, da še ni »zadostnih in dokončnih« dokazov.

Prepoznali smo korporacijsko zaroto!

Leta 2006 smo imeli tretji pomor čebel. Tudi takrat smo poslušali bajke veterinarskih institucij, te so zagovarjale neškodljivost strupov za čebele. Leta 2008 se je zgodil četrti pomor čebel. V čebelah so spet našli neonikotinski insekticid, tokrat klotianidin. Takrat sva z dr. Gorazdom Pretnarjem zbrala dovolj dokaznega materiala in z velikim trudom prepričala ministra za kmetijstvo Iztoka Jarca, da je maja 2008 prepovedal uporabo neonikotinskih insekticidov. Mala Slovenija je čez noč postala svetovno znana, ko se je poleg velikih Francije, Nemčije in Italije uvrstila med države brez teh strupov. Toda ne za dolgo! Mogočna korporacija, proizvajalka teh strupov, si ni mogla privoščiti, da je neka deželica lahko vzgled. Ko je prišel novi kmetijski minister, veterinar Miran Pogačnik, so se nad čebele zgrnili črni oblaki. Že 13.  2. 2009 je umaknil prepoved in izdal izjemno dovoljenje za pomladno setev tretiranega semena. Julija 2009 je podporo kranjski čebeli umaknil iz Programa razvoja podeželja in čez 14 dni je bila kranjska čebela izbrisana s seznama avtohtonih in tradicionalnih slovenskih pasem! Kranjska čebela je v dveh potezah izgubila varstvo, bila je izbrisana, lahko bi rekli odpisana!

Grožnje – preizkušeno sredstvo korporacij

Bili smo zgroženi. Prepoznali smo korporacijsko zaroto in začeli medijsko kampanjo. Toda na vsak članek ali izjavo so se oglašale PR-službe, da bi nas diskreditirale in eliminirale iz medijskega prostora. V ilustracijo nekaj citatov: »V intervjuju Komat navaja več neresničnih in zavajajočih navedb, ki kažejo na popolno nepoznavanje obravnavane problematike ali pa zavestno zavajanje javnosti … Vsi postopki registracije FFS se izvajajo izključno na podlagi strokovnih argumentov in dokazov ter niso podvrženi pritiskom, ne glede na to, od koga prihajajo … Komat odgovarja, da si mora minister s pomočjo PR-služb nenehno izmišljati nove laži, ki naj prepričajo zaskrbljeno javnost. To trditev, ki je lahko tudi predmet sodne obravnave, ostro zavračamo!«

Oho, torej javne grožnje s sodiščem! Preizkušen scenarij korporacij, ko prodanim dušam zmanjka strokovnih argumentov, začno groziti s sodnim pregonom. Ob zadnjem velikem pomoru čebel, leta 2011, ki ga je povzroči neonikotinski insekticid klotianidin, je kmetijski minister Dejan Židan premogel pogum, da je izrekel prepoved uporabe vseh neonikotinskih insekticidov. Pri tem sva odlično sodelovala.

Zelenjava veliko bolj strupena od medu!

Imamo uničeno samooskrbo, le malo nam je še preostalo, med in naše čebele. Slovenski čebelarji so septembra na svetovnem kongresu čebelarjev v Južni Koreji ob prisotnosti 2500 delegatov iz 92 držav predlagali 20. maj za svetovni dan čebel. To je rojstni dan Antona Janše in predlog je bil soglasno sprejet! Tujina nam priznava najboljšo organizacijo čebelarstva. Komu gre to v nos?  Prepričan sem, da sta vsa uvožena sadje in zelenjava v supermarketih bolj kontaminirana kot slovenski med. Zakaj mošt ne povre v vino brez dodajanja kvasovk? Kaj so našli v agrumih in južnem sadju? Kaj vsebujejo pasje ovratnice in hišna pršila proti mrčesu? Kaj je v plastiki, v katero sta embalirana hrana in pijača, ter plastičnih oblogah konzerv? Kaj je v mesu živali z velikih farm? Zakaj se celovito ne lotevajo problema hormonskih motilcev? Ta in še druga vprašanja postavljam že desetletja, vendar odgovorov odgovornih ni. Kdo želi z medijskim linčem uničiti slovensko medeno pravljico?

Natočimo si medu, daru slovenske narave, kajti naš med je celo po tem škandalu manj nevaren kot večina izdelkov v supermarketih.

 * Iwasa T., Motoyama N., Ambrose J.T., Roe R. M.:  Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis melifera. Crop protection 23, 371–378, 2004

Članek v reviji Zarja št. 1, 5. 1. 2016

 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA NAPREJ SLOVENIJA

Spoštovani bralci,

na spodnjih dveh povezavah si lahko prenesete našo pristopno izjavo, jo izpolnite in naj jo pošljete, ter tako sodelujete pri preoblikovanju Slovenske družbe, da bo le te prijaznejša do nas, državljanov in “lastnikov” tega prečudovitega kosa Zemlje. Ne pustite se oropati vaših pravic in se nam pridružite pri našem skupnem boju.

PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI WORD PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI PDF

ČIMPREJ STOPITE V STANJE PRIPRAVLJENOSTI v STRANKO NAPREJ SLOVENIJA – NARODOVO ZAŠČITO, SICER BOSTE ŠE VEČJI REVEŽI – SIROMAKI IN NAIVCI

OČITNE KRAJE DENARJA DAVKOPLAČEVALCEV S STRANI MENEDŽERJEV, PROFESORJEV IN MINISTROV SO LE NADALJEVANJE ZGODBE O USPEHU MAFIJE, KI VLADA V SLOVENIJI ŽE 71 LET!

STALNA NEPRIPRAVLJENOST SLOVENK IN SLOVENCEV NA OBRAČUN S POLITIČNO MAFIJO, KI UPRAVLJA SLOVENIJO SE VEDNO ZNOVA IN ZNOVA PO VSAKIH VOLITVAH POTRJUJE IN PONAVLJA, KAR OMOGOČA VSE LAŽJO POT DO ROPANJA IN KRAJO DRŽAVLJANOV SLOVENIJE! 

Ob  teh dogodkih kraje denarja davkoplačevalcev s strani dekanov, profesorjev, rektorjev ,ministrov, menedžerjev, direktorjev javnih zavodov in državnih podjetij, bankirjev…v stranki Naprej Slovenija »čestitamo« vsem volivkam in volivcem za njihovo zmago na volitvah 2014, ko so podarili večino parlamentarnih glasov sedanji vladi in parlamentarni vladni večini. Dokler vas bo vodila sedanja medijska in politična mafija, boste imeli še naprej oprane možgane in nam ni pomoči. Dobro preglejte politične cilje programa Naprej Slovenija in upamo, da vam bo do naslednjih volitev kapnilo, kako se voli, koga se voli in zakaj. Zato vas ponovno vabimo v včlanitev v stranko Naprej Slovenija – Narodovo zaščito in resne priprave na volitve. Prevzemite tudi svojo odgovornost za nezadostno politično in ekonomsko stanje v državi. Stranka Naprej Slovenija se že vse od leta 1996 trudi vzbuditi vašo pozornost s svojimi jasnimi in nedvoumnimi cilji bistvenega izboljšanja življenjskih razmer večine prebivalstva Slovenije.

PRIPRAVITE SE NA SODELOVANJE Z NAPREJ SLOVENIJA – NARODOVA ZAŠČITA IN TAKOJŠNJE PRIPRAVE NA NASLEDNJE VOLITVE. ČE BOSTE OSTALI HLADNI, NEJEVERNI, ANEMIČNI BODO TISTI, KI SO DANES V STANJU PRIPRAVLJENOSTI ŠE NAPREJ IN ŠE BOLJ BREZOBZIRNO IZKORIŠČALI NEPRIPRAVLJENOST VAS SAMIH. IMAMO VSE ODGOVORE NA VAŠA VPRAŠANJA IN VAM BOMO Z VESELJEM SVETOVALI.

PIŠITE NA EMAIL NASLOV: NAPREJSLOVENIJA1@GMAIL.COM,

ALI

NAPREJ SLOVENIJA, BADJUROVA 3, 1000 LJUBLJANA