Volitve

»Samo dve stvari sta brezkončni: vesolje in človeška neumnost, za vesolje pa nisem povsem prepričan« je davno nekoč ugotovil Albert Einstein. In še pomnite tovariši, Jugoslavija je razpadla, Slovenija pa propada.

Leta 1990 so se nam uresničile sanje o lastni državi, do leta 2010 so oblastniki zapravili ves denar in prezadolžili državo in uničili hrbtenico države-njeno gospodarstvo, kljub sramotno nizkim plačam in pokojninam večine državljanov. Z davki in prispevki  nas tiščijo v hudičev jarem lenuhov in parazitov. Resnica je boleča. Korupcija…nikoli več

Slovenec tepec bukov štor, bolj ga tepeš bolj je nor(slovenski pregovor)

Kadar se bogati bogatijo, vse več revnih hira in umira…..(jarh jožef)

Premaknimo meje v naših glavah

Z demokracijo do zaupanja, poštenosti in pravičnosti

NAPREJ SLOVENIJA – NPS

BODOČNOST JE V NAŠIH PREMIŠLJENIH ODLOČITVAH TEMELJEČIH NA DOGOVORU, SPOŠTOVANJU DOGOVORA IN KAZNOVANJU ZA KRŠITVE DOGOVORA. Vse druge rešitve vodijo v brezno brezupa. Oblikovana je nova družbena pogodba, nova ustava Republike Slovenije, kjer ni prostora za krivice, neenakost in revščino. Vsi bomo lahko na teh temeljih gradili zdravo družbo. Normalno državo. Vzpostavili ravnotežje in dostojanstvo vsakega človeka.

1)   Za enako odgovornost vseh in zato pravica do obveščenosti

2)   Vsem dela sposobnim uveljaviti pravico do  primernega dela

3)   Tisti, ki nam vse vrste težav povzročajo, naj nam več ne nalagajo o rešitvah in ne morejo več upravljati države, ne z zakoni, ne sodno in ne izvršilno

4)   Vse ponujene rešitve morajo temeljiti na osebni odgovornosti

5)   Vsem enakopraven dostop do izobraževanja in dostojnega življenja, otrok mladine, zaposlenih, upokojencev in invalidov..

6)   Usposabljanje vseh državljanov za demokracijo, poštenost in pravičnost in do soupravljanja z javnimi zadevami.

7)   Več kot nas bo, ki želimo sebi najboljše dobro, toliko več bodo imeli drugi od nas in mi od njih.

8)   Temeljna pravica vseh državljanov so neodtuljive pravice ljudstva do oblasti in soupravljanja z javnimi zadevami, ter izvolitev predstavnikov ljudske oblasti z poštenimi in pravičnimi volitvami, z enakopravno predstavitvijo vseh kandidatov na volitvah in  enakopravno zastopanostjo žensk in moških.

TEMELJNA PRAVICA VSAKEGA VOLILCA TEMELJI NA POSEBNI POGODBI MED VOLIVCEM IN POLITIČNIM KANDIDATOM ZA SLEDEČE FUNKCIJE: za predsednika države, za poslanca, občinskega svetnika, župana občine, evroposlanca in pokrajinskega svetnika (v nadaljevanju politični funkcionar).

Vsak kandidat na volitvah za političnega funkcionarja mora izpisati svoj program ciljev, ki morajo vsebovati vsakomur razumljive naloge in časovne podatke, kdaj, kako, kje in zakaj se bo uresničil njegov načrt. Ta načrt mora biti objavljen na državne stroške in dostavljen vsakemu volivcu skupaj v pisemski ovojnici z vabilom na volitve. Program ciljev  posameznega kandidata je lahko tudi priloga javnih tiskanih medijev. Kandidati se imajo pravico udeležiti državno organiziranih sestankov-soočenj z volivci. Javni mediji smejo objaviti programe kandidatov v posebnih prilogah tiskanih medijev. Programi kandidatov so tudi opremljeni z fotografijo kandidata in podpisani s strani kandidata in imajo pravno zavezujoč učinek, kot vsaka druga pogodba med dvema pogodbenima stranema v smislu tega, da so volivci, ki so izvolili kandidata so tudi njegove delodajalci, dokler sodijo, da je to primerno. Izvoljeni funkcionar, ki je razrešen ima pravico vrnitve na delo, ki ga je opravljal pred izvolitvijo. Takoj in brez odpravnine.

1)   Volivec ima pravico zahtevati na volišču original volilnega lističa, kopija ostane volilni komisiji (pri elektronskih volitvah tako ostane zapis na poslani pošti).

2)   Volivec ima pravico, da na volilnem lističu označi svojo odločitev, da se sme njegova identiteta uporabiti v banki podatkov izvoljenega političnega fUnkcionarja istočasno pa dostop do identitet  vseh tistih, ki so političnega funkcionarja volili.

3)   Le tisti, ki so določenega političnega funkcionarja izvolili, ga imajo pravico kadarkoli razrešiti z večino 50%+1 glas. In to

na predlog 1/3 vseh, ki so ga izvolili. Istočasno, ko se izvajajo volitve za odpoklic, se voli nov kandidat, ki zmaga z navadno večino-to je tisti, ki prejme največ glasov na teh volitvah.

4)   Volivec ima na volitvah tudi pravico, da ne voli nobenega od kandidatov. Ima pravico, da voli samega sebe ali drugega in prečrta kandidata, ker z njegovim programom ni bil zadovoljen. Ob tej svoji odločitvi pa ima dolžnost, da označi kateri program civilno družbene organizacije podpira (npr. društva, gibanja, civilne družbe..) in s tem izkazom nakaže dolžnost državi, v kolikšni meri naj določeno nevladno organizacijo podpira-financira. Podatki o tej odločitvi postanejo javni. Tudi identiteta volivca, kot pomoč pri odločanju o obsegu financiranja interesnih družbenih skupin.

5)   Tajnih glasovanj v političnih telesih ni, vsa so javna in javno objavljena, sicer volivci ne morejo presojati uresničevanje nalog in programov tistih, ki so jih volili.

6)   Z pravico volivcev v funkciji delodajalcev do političnega funkcionarja, se ta pravica izenači z pravico poslancev, ki imajo pravico postavljati ali menjavati posamezne ministre ali kar celo  vlado, kadar ocenijo, da je to potrebno.

7)   Zakon o ljudski iniciativi se dopolni tako, da imajo volivci neomejeno pravico do spremembe ustave, zakona, izbris zakona ali posameznih delov zakona in do izglasovanja novega zakona. V to neodtuljivo pravico ljudstva, ne more nihče v državi posegati ali jo kakor koli omejevati. Pri uveljavljanju te pravice ljudstva mora biti uvedena uporaba deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 1948.

8)   Pri vlaganju kandidatur, so pogoji za vse kandidate enaki. Slovenija je ob volitvah za poslance ena volilna enota in je lahko izvoljen tisti, ki prejme večje število glasov. Po ustavi je poslanec izvoljen kot predstavnik vseh državljanov. Kar pa temu danes ni tako, ker je bil poslanec voljen samo v eni od osmih volilnih enot. Ne pa od vseh volivcev in volivk v državi.

Sorazmerna delitev naravnih in ustvarjenih dobrin po potrebah človeka vzpodbuja trajnostni razvoj in občutke pripadnosti. Demokracija gradi vrline in kreposti in vse praktične vidike sobivanja in povezanosti vsakega člana družbe. Ustvarja takšna znanja, ki so v prid prihodnjim rodovom in celotnemu človeštvu na omejeni zemeljski obli. Znanja, ki bodo povezala vse znanosti v dobro človeka. V rešitve kako živeti z drugim in drugimi brez stisk. S pravično demokracijo do človečnosti.

V Ljubljani, 11.3.2010    Simpatizerji in člani NPS 041 601 762( naprejslovenija1@gmail.com )